Základní údaje

Vandráci s.r.o.

Address:
Pravská 852/14
190 17, Praha 9
Czech Republic
ID.NO.: 06576044
Phone: +420-724303333
Location:PAV P / 015

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.04 Specialized and literature of interest