Základní údaje

SHAPER s.r.o.

Address:
Velflíkova 1428/4
160 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 03602605
Phone: +420-602168288
Location:PAV P / 055

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06 Accessories