Základní údaje

S-TECH SAS

Address:
Via Zara 77
25125, Brescia
Italy
ID.NO.: 02840860981
Phone: +39-0305030197
Location:PAV P / 039

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.02.03 Gloves, boots, shoes