Základní údaje

Řezníček Daniel

Address:
Kpt. Bartoše 332
530 09, Pardubice
Czech Republic
ID.NO.: 49320645
Phone: +420-702814776
Location:PAV 2 / 220

Umístění v areálu výstavište

Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.02.02 Functional underwear