Základní údaje

LEATHER POINT GmbH

Address:
Wächterbacherstrasse 95
60386, Frankfurt am Main
Germany
ID.NO.: 311386203
Phone: +49-6942607144
Location:PAV P / 037

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.02.03 Gloves, boots, shoes