Základní údaje

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Adresse:
Kounicova 24
611 32, Brno
Tschechische Republik
ID-Nr.: 75151499
Telefon: +420-974622409
Standort:PAV F / 207

Die Firma befindet sich am Stand:

Ministerstvo dopravy - BESIP

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 09.01 Public authorities