Základní údaje

JASYKO

Address:
Purkyňova 45
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28304454
Phone: +420-541590555
+420-541210108
Location:PAV P / 091

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08 Services for Motorcyclists