Základní údaje

Adventure Moto - Cestovní kancelář

Address:
Lublaňská 185/49
120 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 88890872
Phone: +420-604890808
Location:PAV 4 / 420

Umístění v areálu výstavište

Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Adventure Moto is the first Czech travel agency focused on motorbikers.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.05 Bikers-Welcome-Areas