Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 5555
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 70883521
Telefon: +420-576038120
WWW: www.utb.cz
Umístění: