Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Address:
nám. T.G. Masaryka 5555
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-576038120
WWW: www.utb.cz
Location: