Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací - ateliér Produktový design

Adresa:
Štefánikova 2431
760 01, Zlín
Česká republika
IČO: 70883521
Telefon: +420-724646733
Umístění: