Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací - ateliér Produktový design

Address:
Štefánikova 2431
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-724646733
Location: