Základní údaje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, katedra designu, ateliér Design keramiky

Adresa:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 44555601
Telefon: +420-417571931
Umístění: