CZ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Produktový design a ateliér Design keramiky

Adresa:
Pasteurova 9
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika
IČO:
44555601
Telefon:
+420-417571931
E-mail:
Umístění:
Veletrh:
Mobitex