Základní údaje

TEXIM

Address:
Partyzánská 291
500 08, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-495545541
+420-602438740
Location:PAV V / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.21 Garden and camping furniture