Základní údaje

Spíme.cz

Address:
Radlická 2368/106
150 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 01383019
Phone: +420-383136000
+420-734256256
Location:PAV F / 033

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.01 Bedroom furniture