Základní údaje

Perdok & Novotná

Address:
U Marily 641
338 28, Radnice
Czech Republic
ID.NO.: 03568571
Phone: +420-724042057
Location:PAV F / 031

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories