Základní údaje

Palmira LLC

Address:

433411, Selo Enganaevo
Russian Federation
ID.NO.:  
Phone: +7-9626308718
+7-8422790500
Location:PAV F / 047

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.11 Sitting furniture