Základní údaje

MOBIREF DESIGN S.R.L.

Address:
Laminorului, nr. 46
130089, Targoviste
Romania
ID.NO.: 16528747
Phone: +40-722316998
Location:PAV F / 044

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories