Základní údaje

MB SIDABRINE LAPE

Address:
Ringuvos str. 51A
45234, Kaunas
Lithuania
ID.NO.: 303335416
Phone: +370-65539929
WWW:  
Location:PAV F / 049

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.11.01 Chairs