Základní údaje

MAX-FURNITURE BT

Address:
Körösi 226
8000, Székesfehérvár
Hungary
ID.NO.: 28355540
Phone: +36-306347597

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.12.02 Upholstered sitting suites, sets