Základní údaje

Li-Go

Address:
Sanderova 1547/20
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 63738465
Phone: +420-603554589
Location:PAV V / 027

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.27.01 Lighting fittings