Základní údaje

Li-Go Light

Address:
Na Maninách 1590/29
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 63738465
Phone: +420-604602244
Location:PAV F / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.27.01 Lighting fittings