Základní údaje

KOODUU

Address:
Tupého 27A
831 01, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 44873930
Phone: +421-904352881
Location:PAV F / 030

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.27.01 Lighting fittings