Základní údaje

Kolinger - ason

Adresa:
Voctářova 679
180 00, Praha 8
Česká republika
IČO: 27197590
Telefon: +420-776325142
Umístění:PAV F / 009

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu