Základní údaje

Kolinger - ason

Address:
Voctářova 679
180 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 27197590
Phone: +420-776325142
Location:PAV F / 009

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.12.02 Upholstered sitting suites, sets