Základní údaje

JLLC ''ZOV-PROFIL''

Address:
Gerasimovicha, 1
230011, Grodno
Belarus
ID.NO.:  
Phone: +375-152523534
Location:PAV F / 052

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.03.01 Sitting room suites, sets

Product categorie: 71.03.02 Sitting room storage furniture