Základní údaje

Jan Hoffinger

Address:
Trojická 1910/7
128 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 87372568
Phone: +420-704322012
Location:PAV V / 023

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.11 Sitting furniture