Základní údaje

ESYST, s.r.o.

Address:
Vídeňská 101/119
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28345215
Phone: +420-541233424
Location:PAV F / 039

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.27.01 Lighting fittings