Základní údaje

EGOWAYS s.r.o.

Address:
Pod Skalkou 489/2a
751 24, Přerov II - Předmostí
Czech Republic
ID.NO.: 09859918
Phone: +420-581225020
Location:PAV V / 041

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.12.02 Upholstered sitting suites, sets