Základní údaje

CORHA Jihlava, s.r.o.

Address:
Hruškové Dvory 10
586 01, Jihlava
Czech Republic
ID.NO.: 49966324
Phone: +420-603231523
+420-737347726
Location:PAV F / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories