Základní údaje

Bibetus s.r.o.

Address:
Loosova 262/1
638 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28294483
Phone: +420-544214627
+420-733133770
Location:PAV F / 036

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.07 Household articles

Product categorie: 71.07.01 Electrical appliances