Základní údaje

Ateliér Design keramiky, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně

Adresa:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 44555601
Telefon:
Umístění: