Základní údaje

Ateliér Design keramiky, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně

Address:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Czech Republic
ID.NO.: 44555601
Phone:
Location: