Základní údaje

Ateliér design keramiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 44555601
Telefon: +420-417571931
Umístění: