Základní údaje

MONETA SK spol. s r.o.

Address:
Nitrianska cesta 6
958 01, Partizánske
Slovakia
ID.NO.: 36735248
Phone: +421-387488146
Location:PAV F / 080

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.01 Cleaning agents for leather goods

Product categorie: 03.02 Shoe laces