Základní údaje

Eurotrade International

Address:
102 South Roy Nagar Bansdroni
700070, Kolkata
India
ID.NO.:  
Phone: +91-8981329883
Location:PAV F / 028

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Natural leathers