Základní údaje

ZrO2 s.r.o.

Address:
Milonice 68
679 22, Milonice
Czech Republic
ID.NO.: 63482070
Phone: +420-602515912
+420-604223800

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

CAD/CAM dental centre.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.06 Others