CZ

ZDRUŽENIE BEZPEČNOSTNÉHO A OBRANNÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa:
Hurbanova 42
911 01 Trenčín
Slovensko
IČO:
36117455
Telefon:
+421-326421259
E-mail:
Umístění:
PAV P / 054
Veletrh:
IDET

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) je nezisková asociace, sdružující 55 subjektů, působících v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a obchodu v oblasti bezpečnostní a obranné techniky. ZBOP SR napomáhá rozvoji obchodních příležitostí a působí jako fórum pro prosazování zájmů slovenského bezpečnostního a obranného průmyslu prostřednictvím efektivní spolupráce s vládními institucemi. ZBOP SR poskytuje poradenské, vzdělávací a propagační činnosti a pomáhá členům navázat obchodní kontakty se zahraničními partnery.

Obory vystavovatele

Obor: 14.04

Asociace a svazy