Základní údaje

ZDRUŽENIE BEZPEČNOSTNÉHO A OBRANNÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa:
Hurbanova 42
911 01, Trenčín
Slovensko
IČO: 36117455
Telefon: +421-326421259
Umístění:PAV P / 054

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) je nezisková asociace, sdružující 55 subjektů, působících v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a obchodu v oblasti bezpečnostní a obranné techniky. ZBOP SR napomáhá rozvoji obchodních příležitostí a působí jako fórum pro prosazování zájmů slovenského bezpečnostního a obranného průmyslu prostřednictvím efektivní spolupráce s vládními institucemi. ZBOP SR poskytuje poradenské, vzdělávací a propagační činnosti a pomáhá členům navázat obchodní kontakty se zahraničními partnery.

Obory vystavovatele

Obor: 14.04 Asociace a svazy