Základní údaje

ZDRUŽENIE BEZPEČNOSTNÉHO A OBRANNÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Address:
Hurbanova 42
911 01, Trenčín
Slovakia
ID.NO.: 36117455
Phone: +421-326421259
Location:PAV P / 124

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.04 Associations and unions