Základní údaje

Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno

Adresa:
Veslařská 230
637 00, Brno
Česká republika
IČO: 29372259
Telefon: +420-543562101
+420-543562107
Umístění:PAV P / 002

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Vojenský výzkumný ústav, s. p., (VVÚ) je v rámci rezortu MO jediným státním podnikem s charakterem výzkumné organizace.
Zajišťuje uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti, rozvoj schopností AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU.
VVÚ je určen k provádění výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro zajištění obrany a bezpečnosti státu v oborech technických věd, zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou:
ChBRO - chemická, biologická a radiační ochrana, související obory chemického zabezpečení vojsk a výcvik chemických specialistů,
Speciální elektronika a maskování - senzorová technika, elektronický boj, digitální zpracování signálů, maskování a klamání,
Materiálové inženýrství - speciální kovové a nekovové materiály, systémy pro balistickou a protiminovou ochranu, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.

Certifikáty

ISO 9001
ISO 14001
osvědčení AQAP 2110
TAJNÉ
NATO SECRET.

Obory vystavovatele