Základní údaje

Swedish Security and Defence Industry Association

Adresse:

Postfach 5510
114 85, Stockholm
Schweden
ID-Nr.:  
Telefon: +46-87820873
Standort:PAV P / 060

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 14.04 Associations and unions