Základní údaje

Summit Advanced Systems s.r.o

Address:
Jinonická 80
158 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 24205532
Phone: +420-230234518
Location:VP P / 005

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.03 UAV

Product categorie: 06 Observation and marking equipment