Základní údaje

Renault Trucks Defense

Address:
15 bis Allée des marronniers, Cs 30502
78008, Versailles Cedex
France
ID.NO.:  
Phone: +33-481931710
Location:PAV P / 087

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.02 Armoured vehicles