Countries and regions
Areas
Trade fairs

Product categorie State and economic institutions

Exhibitors by category State and economic institutions:

Ministerstvo obrany ČR

PAV P / 001
VP K / 001

Vojenský technický ústav, s.p. (VTÚ)

PAV P / 005

Vojenský technický ústav, s.p. (Military Technical Institute) offers defense and ...

Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno

PAV P / 002

Military Research Institute, state enterprise, (MRI) is the only state-owned ...