Základní údaje

Ministerstvo vnitra České republiky

Adresse:
Nad Štolou 936/3, PS 21/TP
170 34, Praha 7
Tschechische Republik
ID-Nr.: 00007064
Telefon: +420-974832972
Standort:PAV P / 008

Die Firma befindet sich am Stand:

AFCEA Česká pobočka

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 14.03 State and economic institutions