Základní údaje

Microwave systems, s. r. o.

Adresa:
Spoločenská 7
821 04, Bratislava
Slovensko
IČO: 36377791
Telefon: +421-905187888
Umístění:PAV P / 115

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu