Základní údaje

Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Address:
Legionárska 160
911 04, Trenčín
Slovakia
ID.NO.: 36351156
Phone: +421-326565200
+421-326565262
Location:PAV P / 088

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Aircraft