Základní údaje

Goldeck Textil GmbH - CARINTHIA

Address:
Seebacherstrasse 11-13
9871, Seeboden
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-476251010
Location:PAV P / 050

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03 Clothing-Textiles

Product categorie: 14 Miscellaneous