Základní údaje

Corpus Solutions a.s.

Adresa:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00, Praha 4
Česká republika
IČO: 25764616
Telefon: +420-241020333
Umístění:PAV P / 063A

Profil

CORPUS SOLUTIONS A.S. – CYBERSECURITY EXPERTS
Velmi silně vnímáme moderní hrozby, které boří léta budované mýty pasivní obrany. Strategie bezpečnosti musí změny prostředí reflektovat. Je nutné přejít do aktivního módu, proaktivně monitorovat funkcionalitu, vyhodnocovat chování v rámci provozu a především adekvátně reagovat. To dokáže jen tým dobře vyškolených a vycvičených expertů.
„Technologie jsou základem, kybernetická bezpečnost je především o lidech.“

Obory vystavovatele